Hikvision Tools

Hikvision Tools 1.01

Miễn phí
Performs calculations for IPC, hard disk, and bandwidth
Người dùng đánh giá
4.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.01.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Hikvision Digital Technology Co., Ltd
Calculate the working values of IPC, hard disk and bandwidth by launching the package containing several assisting parameters and tools. The program extracts the number of NVRS-HDVSR or IP cameras, checks the time and amount of disk space usage, etc.
Hikvision Tools là cả một bộ sưu tập một vài phụ tá tham số đó cho phép anh làm những tính toán cho IPC, cứng và băng thông. Cái IPC máy tính dùng cho được số NVRS-HDVSR hay IP máy quay. Cái đĩa của máy tính trở về cuộc ghi âm lại thời gian khi cái đĩa vũ trụ là cho và ngược lại. Anh cũng có thể được tính toán của băng thông hay khuyến khích mã tham.
Thông tin được cập nhật vào: